Kurz

Kurz Katechéz Dobrého pastiera je určený pre všetkých, ktorí chcú  umožniť svojim deťom budovať s Bohom vzťah, pretože sami vedia, že len „o Bohu vedieť“, nestačí. Preto sú srdečne vítaní rodičia, kňazi, katechéti, učitelia, či vychovávatelia.

Katechézy je možné praktizovať doma s vlastnými deťmi, vo farnosti, či v školách a škôlkach. Obsah katechéz vychádza z priamej skúsenosti s deťmi a reaguje na ich duchovné potreby a vývojové možnosti.

Veríme, že Boh a dieťa majú navzájom jedinečný vzťah už pred šiestym rokom ich života a že rastu tohto vzťahu by mal pomáhať dospelý, ale riadený má byť Duchom Božím. Naše deti potrebujú nadviazať osobitný vzťah s Bohom a my ich v tom môžeme podporiť spôsobom, ktorý sa v KDP osvedčil pri desaťtisícov detí po celom svete.

Podmienky kurzu

Kurz KDP I. stupeň je rozdelený do dvoch stretnutí. Finančný príspevok na jedno stretnutie je 28€, teda finančný príspevok za celý kurz je 28€+28€=56€. Príspevok pokrýva nevyhnutné náklady spojené s realizáciou kurzu vrátane malého občerstvenia.
Na kurz sa záujemca prihlasuje vyplnením formulára. Registrácia je ukončená uhradením účastníckeho príspevku. Podrobné informácie budú zaslané po vyplnení formulára záujemcovi o kurz na jeho emailovú adresu, ktorú uvedie v prihlasovacom formulári.

Týždeň pred začatím kurzu bude registrovaným účastníkom zaslaný formulár s možnosťou doobjednania stravy (obedov).

Program kurzu

Úvod do základných tém programu Katechézy Dobrého pastiera v prvom roku prvého stupňa programu určeného najmladším deťom vo veku 3-6 rokov

1. ČASŤ (13. – 15. 10. 2017)

Piatok (15 – 18 hod.)

 1. Predstavenie účastníkov a programu KDP (celkový plán).
 2. Základné teologicko-pastoračné východiská programu KDP:

Katechéza, Kerygma, Sväté Písmo v živote detí, Liturgická výchova detí, Božia pedagogika.

 1. Pedagogický prístup Márie Montessori v programe KDP

Pomôž mi zamilovať si Boha. Príprava prostredia – átrium, materiál. Rola dospelého. Organizácia činností v átriu. Rodinná katechéza.

V sobotu a v nedeľu budeme podrobnejšie preberať kľúčové témy zo štyroch tematických celkov. Najprv bude predstavený tematický blok ako celok, jeho ciele a úlohy katechéta. Potom bude predstavený materiál pre prácu s deťmi a následne budú prezentované kľúčové témy. Nasledovať bude prehliadka materiálov k samostatnej práci detí a nácvik prezentácie vybraných tém. Nasledovať bude samotná prezentácia a diskusia.

V čase medzi jednotlivými blokmi je možné venovať sa otázkam, sledovaniu videí, prehliadke materiálov, literatúry a podobne, podľa možnosti účastníkov.


Sobota (9-12 hod.)

I. tematický celok svätá omša:

štruktúra bloku a vzájomné súvislosti; pojmy, materiál, trojstupňová lekcia, gestá a znamenia.

Sobota (15-18 hod.)

II. tématický celok Advent a Vianoce:

biblický zemepis, proroctvá, 6 epizód z Ježišovho života. Význam Ježišovho vtelenia, súvislosť s ďalším programom KDP.


Nedeľa (9-12 hod.)

III. a IV. tematický celok Podobenstvo o Dobrom pastierovi, podobenstvo o Božom kráľovstve.

Literárny druh podobenstva, štruktúra celku, význam jednotlivých tém, vzájomné súvislosti.

2. ČASŤ (12. – 14. 1. 2018)

Piatok (15 – 18 hod.)

 1. Oživenie základných princípov KDP, reakcia na reflexiu z prvej časti.
 2. Hlavné potreby dieťaťa, rozjímanie obrazu Ježiša a deti v kontexte podobenstva o Dobrom pastierovi, zdieľanie skúseností účastníkov
 3. Montessori: Tajomstvo dieťaťa
 4. Meditácia v skupinách: tajomstvo Božieho kráľovstva a naše deti.

Sobota (9 – 12 hod.)

V. tematický celok Ježíšovo vzkriesenie – 1. časť:
 • Uvedenie do témy Veľká noc, štruktúra tematického celku v príručke “Já jsem Dobrý pastýř”, vzájomné súvislosti;
 • Biblický zemepis: glóbus, mapa Izraela, mesto Jeruzalem
 • Veľká noc v liturgickom roku, liturgická farba
 • Ježišov veľkonočný príbeh – prezentácia; smrť a vzkriesenie
 • Posledná večera

Sobota (15 – 18 hod.)

V. tematický celok Ježišovo vzkriesenie – 2. časť:
 • Prázdny hrob – Vzkriesenie
 • Tajomstvo smrti – rozjímanie v skupinách
 • Turíce
 • Šírenie eucharistie

Nedeľa (9 – 12 hod.)

VI. tematický celok Krst a slávenie:
 • Slávnosť svetla
 • Krstná katechéza
 • sv. omša ako zmluva
 • Záver – diskusia, reflexia

 

Lektorky:­
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

Kurz bude vedený v českom jazyku.