O nás

Občianské združenie S Dobrým pastierom, o.z. sme založili z jednoduchého dôvodu. Rozhodli sme sa reagovať na túžbu sprevádzať deti a vytvoriť im priestor, v ktorom by mohli, reflektujúc na vek, chápanie a obrovský potenciál, ktorý v nich je,  nadväzovať a prenikať do vzťahu s Ježišom a postupne prehlbovať svoje poznanie právd viery. A to všetko s chuťou, túžbou a radosťou.

Rozhodli sme sa vytvoriť zázemie rodinám, ktoré chcú nie len Ježiša, Dobrého pastiera, poznať, ale ktoré chcú s ním žiť svoj každodenný život. Uvedomili sme si, že vo svojich životoch sme prežili situácie, cez ktoré nás Boh posiela do služby hovoriť o Jeho láske a pôsobení. Veríme, že naše osobné skúsenosti, vzdelanie ktoré si neustále dopĺňame, vedia slúžiť na Božiu slávu.

Ako občianské združenie pozývame do spolupráce lektorov, ktorí majú otvorené srdce, rešpektujúci prístup a chcú budovať toto dielo. Nechceme, aby to ostalo pri letmom poznaní a úprimnej myšlienke, ale chceme, aby sa k deťom dostali ľudia zapálení a túžiaci neustále na sebe pracovať, aby mohli naplno a rozhodne nezavadzať Bohu v Jeho práci. Je totiž nesmierne ťažké zmeniť nazeranie na dieťa, svoje zmýšľanie a zaužívané stereotypy. Je ťažké nám, dospelým, pochopiť, že úplne stačí byť prostredníkom medzi Bohom a dieťaťom a len jednoducho ukazovať ciele a kráčať s dieťaťom po ceste, rásť spolu s ním. Je síce možno ťažké pochopiť, že na to, aby sme nezavadzali možnostiam a rastu, potrebujeme študovať a vzdelávať sa, ale len cez tieto kroky, spolu so svetlom Ducha Svätého, budeme môcť slúžiť v pravde a podľa toho, čo dlhé roky bolo budované. Postupne vám tieto vzácne osôbky predstavíme.

Keď sa odkryje názov občianského združenia, koho nájdete?

Alžbetka

Volám sa Alžbetka Filipová. Spolu so svojim manželom Marekom sme rodičmi troch detí. Terezku a Ester máme pri sebe a tešíme sa, až sa s Maximiliánom stretneme v nebi.

Aj preto, že máme skúsenosť so živým Bohom, s manželom túžime po tom, aby naše deti nie len o Bohu vedeli, ale ho aj poznali, a aby ho poznali ako živého, prítomného, reálneho. Keď sme spoznali Katechézy Dobrého pastiera, pochopili sme, že toto je pre nás a našu rodinu tá správna cesta a že by sa to malo šíriť ďalej. Tak sme v októbri 2017 a januári 2018 zorganizovali prvý kurz Katechéz Dobrého pastiera v Košiciach, a teraz otvárame s priateľmi v Košiciach átrium. To je začiatok našej cesty. Uvedomili sme si, že je treba ísť do hĺbky v každej oblasti, ak v átriu chceme deti sprevádzať. Preto okrem kurzu Katechéz Dobrého pastiera, som absolventkou viacerých Montessori certifikovaných kurzov a spoznávam stále viac, ako nás Boh dokonale stvoril. Čo všetko dokáže malé dieťa, ak ho neblokujeme, ale ak mu pomáhame rásť. Pretože verím, že sprevádzať deti na tejto ceste, týmto spôsobom, musí byť spojené aj s pochopením všetkých princípov. Som presvedčená o tom, že len vedieť o niečom, nestačí. Je potrebné do toho preniknúť a chcieť v tejto službe ísť v pokore a v snahe. Toto všetko mení našu rodinu a dáva nám radosť. Túžime po tom, aby si nás Boh použil, a aby týmto spôsobom prenikal aj do ďalších rodín. Ak je to Jeho vôľa.

Martina

Volám sa Martina Kreheľová a som mamou dvoch dcér. So staršou dcérkou Sárou mi Pán Boh doprial prežívať jedinečné okamihy už tu na zemi. Tkvie vo mne ale veľká túžba a zvedavosť, raz spoznať aj našu Patríciu Dominiku, ktorá sa už teší v Božej prítomnosti.

Neustále sa presviedčam o tom, ako veľmi ma Boh miluje a posiela mi do cesty ľudí, dopúšťa aj ťažké chvíle v ten správny okamih, aby nás posunul tam, kde nás chce mať. Tak aj ja som sa verím, Božím pôsobením stretla s Alžbetkou Filipovou a cez ňu sa dozvedela o Katechézach Dobrého pastiera. Práve preto, že nazeranie na dieťa ako na jedinečnú bytosť s hlbokým vnútorným prežívaním, ktoré túži po poznávaní, hlbokom vzťahu, po bezpodmienečnej láske a prijatí, mi je blízke a túžim toto viac žiť vo vzťahu k Sáre, o čo viac si pre ňu želám, aby toto zažívala v hlbokom vzťahu so živým Ježišom. Aby som sa dozvedela viac o metodike KDP, absolvovala som na prelome rokov 2017/2018 kurz v Košiciach.  Veľmi sa mi páči, že deti cez vlastnú samostatnú prácu s materiálom (napr. Príprava oltára a obetných darov, modlitebné kartičky, koláže a iné) prežívajú svoj vlastný vzťah s Ježišom a same poznávajú, kto a aký je Dobrý pastier. Preto som sa rozhodla pomôcť svojim priateľom pri založení Átria v Košiciach. Cítim rešpekt, bázeň ale veľkú radosť zároveň, že budem môcť byť spoluhľadajúcou spolu s ostatnými deťmi na tejto dobrodružnej ceste k Nášmu Otcovi.