Katechézy Dobrého pastiera

Katechézy Dobrého pastiera (KDP) môžeme predstaviť ako skutočnú a hlbokú formáciu detí a ako reakciu na tichú túžbu dieťaťa v každom veku: “Pomôžte mi priblížiť sa k Bohu sám.”

Používajú princípy výučby Montessori, aby predstavili najdôležitejšie skutočnosti katolíckej viery aj pre veľmi malé deti. Stoja na dvoch pilieroch: Sv. písmo a liturgia.

Autorkami programu sú Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi.

Sofia Cavalletti bola talianskou teologičkou, ktorá uvádzala deti do kontaktu s Božím slovom, ktoré k nám prichádza skrze Sväté písmo a liturgiu. Gianna Gobbi bola študentkou Márie Montessoriovej, ktorej prínosom bolo uplatnenie vzdelávacích princípov svojej učiteľky v katechéze detí.

Jedným z kľúčových znakov katechéz je použitie špeciálnych materiálov určených pre prezentáciu teologických tém a vlastnú prácu detí. 

V KDP sa začína pracovať s najmladšími deťmi od 3 (niekedy od 2) rokov, a to v skupinách podľa veku. 

KDP je rozdelená do troch skupín:

  1. stupeň KDP pre deti vo veku 3-6 rokov,
  2. stupeň KDP pre deti vo veku 6-9 rokov,
  3. stupeň KDP pre deti vo veku 9-12 rokov.