Katechézy Dobrého pastiera

Vítame Vás na tejto stránke!

Vznikla pri príležitosti otvorenia prvého kurzu Katechéz Dobrého pastiera (KDP) v Košiciach. Veríme, že čas kurzu bude časom stretnutia s Dobrým pastierom!

Na tejto stránke nájdete oboznámenie sa s náplňou kurzu, prihlasovací formulárodkazy na stránky, na ktorých sa o katechézach môžete dozvedieť viac.

Katechézy Dobrého pastiera sú prístupom k náboženskému formovaniu a  rozvoju detí. Sú zamerané hlavne pre deti od 3 do 12 rokov, ktorých rodičia majú záujem o výchovu detí v kresťanskej viere.
Autorkami programu sú Sofia Cavalletti, talianská teologička, ktorá uvádza deti do kontaktu s Božím slovom, ktoré k nám prichádza skrze Sväté písmo a liturgiu a Gianna Gobbi, študentka Márie Montessoriovej, ktorej prínosom bolo uplatnenie vzdelávacích princípov svojej učiteľky v katechéze detí.

Jedným z kľúčových znakov katechéz je použitie špeciálnych materiálov určených pre prezentáciu teologických tém a vlastnú prácu detí. Ďalším prvkom je átrium, ku ktorému patrí pripravené prostredie a spoločenstvo detí a dospelých – katechétov a rodičov.

V KDP sa začína pracovať s najmladšími deťmi od 3 (niekedy od 2) rokov, a to v skupinách podľa veku. KDP je rozdelená do troch skupín:

  1. stupeň KDP pre deti vo veku 3-6 rokov,
  2. stupeň KDP pre deti vo veku 6-9 rokov,
  3. stupeň KDP pre deti vo veku 9-12 rokov.

Kurz

  • je zameraný na katechézu detí v predškolskom veku 3-6 rokov,
  • záštitu prisľúbil Diecézny katechetický úrad Košickej arcidiecézy,
  • vedú poverené lektorky.

Získajte základné vedomosti a zručnosti počas dvoch víkendov.